Spring naar hoofd-inhoud

Vertrouwenspersonen

Als er sprake is van een verschil van mening hopen wij dat er u in gesprekken met de leerkracht of de schoolleiding uitkomt. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord. Toch kan het voorkomen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is of dat u een vertrouwelijk gesprek met een derde partij wil voeren. In dat geval kunt u een vertrouwenspersoon inschakelen. Onze school heeft 2 interne vertrouwenspersonen, Merith Langerak en Julie de Brauwer. Zowel ouders als kinderen kunnen bij hun terecht voor vertrouwelijke gesprekken. De vertrouwenspersonen kunnen na schooltijd worden aangesproken op school op maandag t/m vrijdag of kunnen via email worden bereikt: merithlangerak@elevantio.nl en juliedebrauwer@elevantio.nl.

Het bestuur van Onderwijsgroep Elevantio geeft ouders en leerkrachten ook de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De vertrouwenspersonen voor ouders en/of verzorgers en medewerkers  zijn:
Chiara Middelhuis  06-30994769     c.middelhuis@mwago.nl 
Anmette de Wit      06-51175227     a.dewit@mwago.nl
Meer informatie over deze organisatie kunt u nalezen op de website mwago.nl/wie-zijn-wij/  of www.mwago.nl.                       

Het algemene e-mailadres is: mail@mwago.nl. Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van Onderwijsgroep Elevantio, tel. 0114 347880.