Spring naar hoofd-inhoud

Missie en visie

'In verbinding staan wij, uniek dat ben jij!'

De kinderen die aan ons worden toevertrouwd zijn, als ze de basisschool verlaten, klaar voor de volgende stap in het voortgezet onderwijs en zijn voorbereid om te kunnen functioneren in onze complexe wereld. Ze zijn in staat om zichzelf verder te ontwikkelen. Wij willen een bijdrage leveren door ze meer bewust te maken van hun talenten en hebben ze geleerd hoe ze deze verder kunnen ontwikkelen.

Wij stimuleren kinderen om vanuit hun intrinsieke motivatie hun ambities te bereiken. We versterken eigenaarschap zodat autonomie wordt bereikt om uiteindelijk te groeien naar wie ze willen zijn. We ondersteunen ze om vertrouwen te hebben in zichzelf en anderen omdat we denken dat dit hun vermogen om met anderen in verbinding te staan, samen te werken, creatief en onderzoekend te zijn zal versterken.

Leidend in ons handelen is ons mensbeeld 'iedereen mag er zijn, iedereen doet ertoe en iedereen wil een bijdrage leveren'.

De kernwaarden van De Brug zijn: Plezier, Verbondenheid, Vertrouwen en Respect.