Spring naar hoofd-inhoud

Schoolplan en jaarplan

In het schoolplan staat beschreven hoe er op De Brug gewerkt wordt en welke doelen we willen bereiken in deze periode. Deze doelen zijn hierin nog vrij algemeen geformuleerd maar worden concreet uitgewerkt in de jaarplannen. Beide plannen zijn opgesteld met instemming van de MR.

Via onderstaande links kunt u beide documenten inzien:

- Schoolplan 2023-2027

- Jaarplan 2023-2024