Spring naar hoofd-inhoud

Ouderraad

De school hecht zeer aan betrokkenheid van ouders, zowel inhoudelijk als met praktische zaken. Waar de Medezeggenschapsraad het orgaan is om advies en/of instemming te geven m.b.t. het beleid is de Ouderraad een enthousiaste groep ouders die meedenkt en helpt bij activiteiten als vieringen van Pasen, Sinterklaas en Kerst, de voorjaarsmarkt, het schoolverlatersfeest, de spelletjesmiddag en andere zaken. Als het u leukt lijkt om op deze manier uw steentje bij te dragen kunt u dat altijd aangeven bij de leerkracht van uw kind of bij Caroliene van der Heijden: carolienevanderheijden@elevantio.nl. U hoeft niet per se lid te worden van de Ouderraad om te helpen, ook ondersteuning bij losse activiteiten is van harte welkom!