Spring naar hoofd-inhoud

Buitenschoolse opvang- plus

BSO+ informatie voor ouders/verzorgers

Buitenschoolse begeleiding en behandeling

 Voor wie?

De BSO+ biedt buitenschoolse begeleiding of behandeling voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar die extra zorg en aandacht nodig hebben. Zij kunnen ontwikkelings- en/of gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking hebben.
Uw kind kan het bijvoorbeeld moeilijk vinden om contact te leggen of onderhouden met andere kinderen, kan moeilijk vertellen wat hem of haar bezighoudt of wat hij of zij voelt of denkt negatief over zichzelf. Daarnaast heeft uw kind zij meer structuur nodig dan een reguliere buitenschoolse opvang kan bieden.

Het doel

De BSO+ is erop gericht om de sociaal emotionele vaardigheden van uw kind te vergroten. Tegelijkertijd wordt er op een leuke, gestructureerde en zinvolle manier invulling gegeven aan de vrije tijdsbesteding van uw kind. Door deze vorm van begeleiding/behandeling krijgt uw kind in een vroegtijdig stadium extra zorg, waardoor ernstigere problemen en intensievere vormen van hulp vaak voorkomen kunnen worden.

Hoe werkt het?

Op de BSO+ kunnen maximaal 12 kinderen per dag terecht. Elke dag zijn er vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en ziet de dagindeling er ongeveer hetzelfde uit. De dag is hierdoor voorspelbaar waardoor het kind zich veilig voelt in deze omgeving. De begeleiding/behandeling bestaat uit de volgende onderdelen: het stimuleren van gewenst gedrag, het aanleren van nieuwe vaardigheden, het bevorderen van positief contact en het omgaan met ongewenst gedrag.

De pedagogisch medewerkers worden bij deze begeleiding/behandeling ondersteund door een gedragsdeskundige vanuit Juvent.

Samenwerking

De BSO+ is een samenwerkingsverband van Juvent en Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen. Samen zetten zij hun expertise in om uw kind naschoolse begeleiding/behandeling op maat te kunnen bieden. Het bundelen van krachten maakt de BSO+ tot een succes. Het uitgangspunt van de BSO+ is dan ook om zoveel mogelijk met alle betrokken partijen (ouders, school, andere hulpverleners) samen te werken en in gesprek te blijven. De BSO+ is er niet alleen voor uw kind, maar ook voor al uw opvoedvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de BSO+ kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze BSO+ groepen, de afdeling klantcontact van Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen (klantcontact@kinderopvangzvl.nl) of met de cliëntservice van Juvent (0118 – 635510).