Spring naar hoofd-inhoud

Bijzonder verlof

In Nederland geldt voor ieder kind tot 16 jaar leerplicht. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? In uitzonderlijke gevallen kan de schoolleiding dan toestemming geven voor verlof buiten de schoolvakanties. In paragraaf 4.3 van onze schoolgids kunt u daar meer over lezen. In geval van ongeoorloofd schoolverzuim is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.