Spring naar hoofd-inhoud

Gezonde school

De Brug is een Gezonde School en heeft hiervoor 2 certificaten: Voeding en Bewegen en sporten. 

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt u aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst. Als school kiest u zelf aan welke thema’s u werkt. Samen met collega’s, leerlingen of studenten, ouders en verzorgers en andere betrokkenen kiest u doelen, acties en activiteiten. Zo zorgt u ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt in de hele school. Volgt u het stappenplan en heeft u één of meer thema’s op orde? Vraag dan het vignet aan en laat zien dat uw school een Gezonde School is.

Werken volgens de Gezonde School-aanpak                                                                                                                                                           

De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat uw school al doet aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak maakt u van losse activiteiten één geheel. De aanpak bestaat uit drie fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Zo werkt u doelgericht en efficiënt aan een gezonde leefstijl van uw leerlingen. 

De brede betrokkenheid van school en ouders en verzorgers is een succesfactor in elke stap. Leraren hebben bijvoorbeeld een belangrijke voorbeeldfunctie en u heeft de hulp van ouders en verzorgers nodig om het gedrag van leerlingen binnen en buiten school te veranderen. Dat laatste is voor veel scholen een uitdaging. Daarom is er in de Gezonde School-aanpak veel aandacht voor ouderbetrokkenheid.

Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, vitaliteit, fitheid en motoriek van leerlingen, maar draagt ook bij aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Toch bewegen veel leerlingen te weinig, bijvoorbeeld door het vele zitten, en bewegen ze tegenwoordig minder vaardig. Dit kan leiden tot minder plezier in bewegen, gezondheidsproblemen zoals overgewicht en grotere bewegingsachterstanden. Het is daarom belangrijk dat leerlingen met plezier voldoende bewegen, zich motorisch goed ontwikkelen en ook later een actieve leefstijl houden.

Voeding: Calorierijke maaltijden, vette snacks, tussendoortjes met veel suiker: voor veel mensen zijn de dagelijkse verleidingen niet te weerstaan. Ze vinden het namelijk moeilijk hun eetgedrag te verbeteren. Maar een ongezond eetpatroon kan leiden tot problemen. Denk aan psychische klachten door gepest bij overgewicht, met verzuim en slechtere schoolresultaten als gevolg. Of fysieke gezondheidsproblemen, zoals diabetes. Het loont dus als leerlingen zo vroeg mogelijk leren gezonde voedingskeuzes te maken.