Spring naar hoofd-inhoud

Schooltijden

Bij het vaststellen van het aantal uren les dat de kinderen krijgen, hebben we ons laten leiden door de richtlijnen van het ministerie van onderwijs:

De schooltijden voor de diverse groepen zien er voor dit schooljaar als volgt uit:

Groep B t/m E
 
Maandag 8.40-14.45 uur.
Dinsdag 8.40-14.45 uur.
Woensdag 8.40-11.45 uur
Donderdag 8.40-14.45 uur.
Vrijdag 8.40-14.45 uur.

Om 8.30uur gaat het hek open en kunnen de kinderen doorlopen naar hun eigen klas waar ze worden opgevangen door de eigen leerkracht.

Tijdens de ochtendpauze is het de gewoonte dat de kinderen iets drinken of een stuk fruit eten. Het is niet de bedoeling dat hierbij gesnoept wordt.