Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende en beslissende rol in beleidszaken.

Enkele voorbeelden van zaken die besproken worden in de MR waar je als ouder instemmingsrecht over hebt:

  • Vaststelling van de schoolgids
  • Vaststellen van het schoolplan
  • De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage

Naast zaken waar er officieel instemmingsrecht is, wordt er vanuit de MR ook advies uitgebracht. Veel zaken kunnen besproken worden, bijvoorbeeld:

  • De verkeersveiligheid rond de school
  • Omgaan met pestgedrag (pestprotocol)
  • De keuze om leerlingen wel of niet te laten douchen na de gym

Hoe kun je deelnemen?
In de MR zitten leden namens de ouders van de school en is het van belang om te weten wat onder ouders speelt. Input vanuit ouders is dus meer dan welkom en daarom staan onze deuren altijd voor ieder open.
Woont u graag eens een MR- vergadering bij of heeft u een onderwerp dat in de MR besproken mag worden? Benader ons gerust en/ of neem contact op via het e-mailadres van onze MR: Klik hier.

Wie zitten er in de MR van SBO De Brug?

Patricia Seij, voorzitter/ oudergeleding MR

Ik ben Patricia Seij, moeder van 4: Luka, Romy en Remi en Silas. Sinds 2021-2022 ben ik lid van de MR van SBO de Brug. Mijn motivatie om hieraan deel te nemen is om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de school en extra aandacht te besteden aan de communicatie tussen school en ouders. Indien er vragen zijn of je wilt graag iets besproken hebben binnen de MR, geef het aan via bovenstaand emailadres.

Sabien de Vries, oudergeleding MR

Ik ben Sabien de Vries, moeder van Floris en Julius. Ze volgen beiden onderwijs op de Brug. Ik vind het belangrijk om ouderbetrokkenheid te versterken binnen de MR en zichtbaar te maken op de school. Het meedenken als ouder in processen die met name achter de schermen plaats vinden zijn belangrijk voor de toekomst voor de school. Vanuit mijn rol en ervaring (oudergeleding) OPR ben ik een aanvulling in de Medezeggenschapsraad van de Brug.

Charlotte van de Wiele, secretaris MR

Ik ben Charlotte van de Wiele, leerkracht op SBO de Brug. Met veel passie en enthousiasme werk ik op maandag, dinsdag en vrijdag in groep E. Ik werk een kleine 10 jaar op de Brug en heb aan bijna alle groepen les mogen geven.
Gezien mijn betrokkenheid was de keuze voor de MR snel gemaakt. Daarbinnen zet ik mij namelijk graag in voor onze school waarbij iedereen tot zijn recht kan komen, zowel kind, ouder als leerkracht.

Amber Feys, personeelsgeleding MR

Mijn naam is Amber Feys, ik ben leerkracht bij SBO de Brug. Inmiddels is dit alweer mijn 5e schooljaar hier, momenteel geef ik op dinsdag t/m vrijdag les in groep B. Hiervoor heb ik ook in verschillende andere groepen les mogen geven. Middels de MR wil ik ook graag op een andere manier betrokken zijn bij de school, ik hoop er op deze manier voor te zorgen dat de Brug een fijne plek is voor kinderen, ouders en leerkrachten.