Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende en beslissende rol in beleidszaken.

Enkele voorbeelden van zaken die besproken worden in de MR waar je als ouder instemmingsrecht over hebt:

  • Vaststelling van de schoolgids
  • Vaststellen van het schoolplan
  • De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage

Naast zaken waar er officieel instemmingsrecht is, wordt er vanuit de MR ook advies uitgebracht. Veel zaken kunnen besproken worden, bijvoorbeeld:

  • De verkeersveiligheid rond de school
  • Omgaan met pestgedrag (pestprotocol)
  • De keuze om leerlingen wel of niet te laten douchen na de gym

Hoe kun je deelnemen?
In de MR zitten leden namens de ouders van de school en is het van belang om te weten wat onder ouders speelt. Input vanuit ouders is dus meer dan welkom en daarom staan onze deuren altijd voor ieder open.
Woont u graag eens een MR- vergadering bij of heeft u een onderwerp dat in de MR besproken mag worden? Benader ons gerust en/ of neem contact op via het e-mailadres van onze MR: Klik hier.

Wie zitten er in de MR van SBO De Brug?

Daphne Morcus, oudergeleding MR

Ik ben Daphne Morcus.
Mijn partner en ik hebben 2 kinderen Niek 10 jaar en Lisa 4 jaar.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam op de revalidatie afd in Hulst.
Sinds 2023 ben ik lid van de MR binnen de SBO de Brug.
Mijn motivatie om bij de MR aan te sluiten, is dat wij het belangrijk vinden dat de school samen met de leraren en ouders kijken naar het toekomst perspectief van de school en uw kinderen.
Binnen de MR ga ik een steentje bij dragen aan de toekomst van de Brug en haar leerlingen.

Sabien de Vries, oudergeleding MR

Ik ben Sabien de Vries, moeder van Floris en Julius. Ze volgen beiden onderwijs op de Brug. Ik vind het belangrijk om ouderbetrokkenheid te versterken binnen de MR en zichtbaar te maken op de school. Het meedenken als ouder in processen die met name achter de schermen plaats vinden zijn belangrijk voor de toekomst voor de school. Vanuit mijn rol en ervaring (oudergeleding) OPR ben ik een aanvulling in de Medezeggenschapsraad van de Brug.

Julie de Brauwer, personeelsgeleding, secretaris MR

Graag wil ik me even voorstellen aan jullie. Ik ben Julie De Brauwer, leerkracht op SBO de Brug. Momenteel is het mijn derde schooljaar dat ik werk op onze school in groep C. 

De MR is een ideale manier om op een andere wijze betrokken te zijn bij onze school. Hierbij wil ik me heel graag inzetten zodat iedereen binnen onze school (ouders, leerlingen en leerkrachten) tot zijn recht komt.
 

Amber Feys, personeelsgeleding, voorzitter MR

Mijn naam is Amber Feys, ik ben leerkracht bij SBO de Brug. Inmiddels is dit alweer mijn 5e schooljaar hier, momenteel geef ik op dinsdag t/m vrijdag les in groep B. Hiervoor heb ik ook in verschillende andere groepen les mogen geven. Middels de MR wil ik ook graag op een andere manier betrokken zijn bij de school, ik hoop er op deze manier voor te zorgen dat de Brug een fijne plek is voor kinderen, ouders en leerkrachten.