Spring naar hoofd-inhoud

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een wettelijk verplicht document waarin wordt beschreven welke ondersteuningsmogrlijkheden de school kan bieden. Hierin wordt o.a. beschreven wat de basisondersteuning is, welke expertise er op school is en welke partners er zijn om, indien nodig, mee samen te werken.

SOP De Brug 2023-2024